Zakelijke-creditcard.nl Zakelijke-creditcard.nl
Zakelijke-creditcard.nl » Ondernemer » Zakelijke lening

Zakelijke lening voor ZZP'ers & ondernemers

Het starten van een eigen onderneming vereist vaak meer geld dan u bezit. Als uw eigen vermogen niet toereikend is, zult u een zakelijke lening moeten afsluiten of een andere soort bedrijfsfinanciering. Welke soorten leningen voor bedrijven zijn er, wat zijn de voordelen, nadelen en voorwaarden van bedrijfsfinancieringen, het leverancierskrediet en de achtergestelde lening voor bedrijven? Lees dan verder...

 

Een zakelijke lening of krediet voor u als ondernemer (ZZP'er) is vele malen goedkoper dan de boeterente op een zakelijke creditcard wanneer u niet aan het einde van de maand op tijd heeft afgelost. Vaak betaalt u al snel zo'n 14% en daarom is een zakelijke lening voor u als ondernemer voordeliger. Ook kunt u een hoger zakelijk krediet nemen dan wanneer u alles met een zakelijke creditcard zou gaan betalen.

 

Lening voor bedrijven: Bedrijfsfinanciering

Een bedrijfslening of bedrijfsfinanciering zult u in de meeste gevallen af moeten sluiten bij de bank. ABN AMRO, SNS Bank, ING en de Rabobank bieden mogelijkheden voor een bedrijfslening. Het is aan te raden om offertes aan te vragen van de verschillende banken om te bekijken welke zakelijke lening het voordeligst is voor u.

Lening voor bedrijven: Leverancierskrediet

Het leverancierskrediet is de meest voorkomende vorm van bedrijfsfinancieringen. De leverancier verstrekt krediet in de vorm van een betalingstermijn, die varieert van maanden tot jaren. Het voordeel van het leverancierskrediet is dat de liquiditeit van de onderneming niet in het geding komt. De duur van het leverancierskrediet is een maand.

 

In bepaalde branches, zoals de horeca, is het echter gebruikelijk dat er een langlopend leverancierskrediet wordt afgegeven met als tegenprestatie de verplichting bij de leverancier af te nemen. Een goed voorbeeld hiervan is Heineken, kapitaal krachtig genoeg om leningen te verstrekken aan startende ondernemers met als verplichting Heineken bier te verkopen.

Lening voor bedrijven: Onderhandse leningen

Onderhandse leningen worden afgesloten tussen particulieren onderling, zonder tussenkomst van een bank. Het is verstandig om afspraken op papier te zetten over rente, looptijd, aflossingen etc, zodat hier later geen onenigheid over bestaat.

Lening voor bedrijven: Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de schuldeiser wordt achtergesteld in het geval van faillissement van de schuldenaar. De schuldeiser neemt de laatste plaats in in de volgorde van schuldeisers bij een faillissement. Achterstelling van een lening moet contractueel worden vastgelegd.

Het nadeel van de achtergestelde lening is dat de schuldeiser het risico loopt dat hij (een deel van) zijn verstrekte krediet niet terugbetaald krijgt. Dat risico wordt doorgaans gecompenseerd met een hoger rentepercentage.

Achtergestelde lening voor bedrijven

Achtergestelde leningen worden uitsluitend verstrekt door en aan bedrijven. Verstrekkers van de achtergestelde lening zijn moederbedrijven of grote banken die een duidelijk zicht hebben op het risico. De overheid verstrekt vaak achtergestelde leningen als een vorm van subsidie.

Leningen aan startende ondernemers: durfkapitaal

Voor particulieren is het fiscaal aantrekkelijk om geld uit te lenen aan startende ondernemers met een zogenoemd durfkapitaal. Ondernemers ondervinden er geen rechtstreeks voordeel van, behalve dat het dankzij deze regeling gemakkelijker is om geld te lenen. De geldgever krijgt namelijk een heffingskorting op de inkomstenbelasting en het geleende bedrag is de eerste acht jaar tot op zekere hoogte vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing.

Bedrijf starten vanuit een uitkering: Starterskrediet UWV en GSD

Ondernemers die vanuit een uitkering een onderneming willen starten, kunnen in aanmerking komen voor een starterskrediet van het UWV.

  • Het UWV kan ook garant staan bij een bank of andere financiële instelling: dat wordt “borgstelling” genoemd.
  • Werklozen die een WWB – of WW-uitkering ontvangen kunnen in aanmerking komen voor een starterskrediet.